تبلیغات
متن هایی برای هیچ... - کاش
تاریخ : شنبه 15 خرداد 1395 | 03:34 ب.ظ | نویسنده : Wave girl
دلم میخواهد
خودم را از تنم در بیاورم
بشورم
بچلانم
و روی طناب حیاطمان
پهن کنم
فردا بیایم
و ببینم که مرا
باد با خود برده است..!  • paper | فیس چت | کانون زبان انگلیسی