تبلیغات
متن هایی برای هیچ... - خودش
تاریخ : شنبه 15 خرداد 1395 | 09:19 ب.ظ | نویسنده : Wave girl

ماشین را برای ِ خودش نگه داشت

خودش را پیاده كرد

خودش را به خانه برد

برای خودش چای ریخت

خودش را به رختخواب برد

و خودش را دلداری داد

كسی

كه به خودش پی برده بود...

 " علیرضا روشن "
  • paper | فیس چت | کانون زبان انگلیسی