تبلیغات
متن هایی برای هیچ... - داشتم فکر میکردم...
تاریخ : سه شنبه 11 خرداد 1395 | 02:21 ب.ظ | نویسنده : Wave girl
داشتم فکر میکردم یعنی میشود آنقدر دوستم داشته باشی
ک
ه روزی اگر دختری داشتی نام مرا رویش بگذاری؟
 هی صدایش کنی هی بخندد واینسوی دنیا دل من قنج برود از چیزی که نمیدانم چیستツ!!


  • paper | فیس چت | کانون زبان انگلیسی