تبلیغات
متن هایی برای هیچ... - تو نیستی...
تاریخ : یکشنبه 31 مرداد 1395 | 03:28 ب.ظ | نویسنده : Wave girl
تو ‌نیستی
اما من برایت چای می ریزم
دیروز هم
نبودی که برایت بلیط سینما گرفتم.

دوست داری بخند
دوست داری گریه کن
و یا دوست داری
مثل آینه مبهوت باش
مبهوت من و دنیای کوچکم
دیگر چه فرق می کند
باشی یا نباشی
من با تو زندگی می کنم.

#رسول_یونان


  • paper | فیس چت | کانون زبان انگلیسی