تبلیغات
متن هایی برای هیچ... - خیال تو ...
تاریخ : پنجشنبه 4 شهریور 1395 | 11:59 ق.ظ | نویسنده : Wave girl
امروز
داشتم به تو فکر می کردم
یک نفر زد به درو گفت
زود باش برادر
دلپیچه گرفتیم
به خودم آمدم دیدم
چه جای مزخرفی
یادت افتادم
بلند شدم...

ادامه در ادامه مطلبدست پاچه
خواستم بپوشم بیایم بیرون
دیدم
ای وای شلوار من چرا بالاست؟
من چرا لباس درنیاورده نشستم؟
زود دستی به تنم زدم
نه
انگار خیس نبود
آمدم بیرون
پانصد تومان بابت فکر کردن به تو پرداختم
جان من رعایت حال مرا کن
من کارهای شخصی دارم
هر لحظه و هر جا که نباید بیایی
دیروز از کار اخراج شدم
چرا؟
چون روی پرونده ی ارباب رجوع
چشم های تو را کشیدم
داشتم لبت را هم می کشیدم
که مدیر از راه رسید
و برو بیرون پدر سوخته
آن هفته هم که
فکر دوستت دارم را
با خودم
به خدا
با خودم زمزمه می کردم
پیرزن همسایه شنید
به خودش گرفت
حالا تا به هم می رسیم
پای راه پله
چشم ریز می کند و
ناز پشت ناز
ولش کنی برایم دور عصا می رقصد
خب من از دست تو باید چه کنم؟
فکر داشتنت مرا دیوانه کرده
دلم می خواهد داد بزنی بگویی
عزیزم سر چهار راه رسیدی گل بخر
تو داری پدر می شوی
بله
نه آقا با شما نبودم
من همین جا پیاده می شوم

رسول ادهمیطبقه بندی: عاشقانه ها، غمگین،

  • paper | فیس چت | کانون زبان انگلیسی