تبلیغات
متن هایی برای هیچ... - میترسم...
تاریخ : سه شنبه 11 خرداد 1395 | 02:36 ب.ظ | نویسنده : Wave girl
میتـرسم
از آن روزی کـــه
دخترم عاشقانه هایم را بخواند
بخواهد خاطره ای برایش تعریف کنم
و
مخـــاطبِ من پدر او نباشد...
  • paper | فیس چت | کانون زبان انگلیسی