تبلیغات
متن هایی برای هیچ... - چند تا دوستم داری؟!
تاریخ : یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 | 04:19 ب.ظ | نویسنده : Wave girl

پرسیدم: «چند تا مرا دوست نداری؟» 
روی یک تکه از نیمرو، نمک پاشید،
گفت: «چه سوال سختی.» 
گفتم: «به هر حال سوال مهمیه برام.»
نشسته بودیم توی فضای باز کافه سینما، داشتیم صبحانه می خوردیم...
کمی فکر کرد و گفت: «هیچی.» بلند بلند خندید. 
گفتم: «واقعا؟» آب پرتقالم را تا ته سر کشیدم. «واقعن هیچی دوستم نداری؟» 
گفت: «نه نه. صبر کن. منظورم اینه که تو جوابِ چند تا مرا دوست نداری، هیچی. یعنی خیلی دوستت دارم.» 
گفتم:«نه. اینطور نمیشه، تو گفتی هیچی.»


در ادامه مطلب


تکه ای از ژامبونِ‌ لوله شده را برید. گفت: «نه. اون اشتباه شد. هزار تا.» 
شروع کردم به کولی بازی. موهایم را کشیدم. گفتم: «یعنی هزار تا منو دوست نداری؟»
دختر و پسری که میز کناری نشسته بودند، با تعجب نگاهمان می کردند. 
گفتم: «این واقعن درست نیست. من این حجم از غصه رو نمی تونم تحمل کنم که تو منو هزار تا دوست نداشته باشی.» 
داشت با نوک چنگال، لوبیا قرمزهای توی ظرف را بازی می داد. 
گفت: «نمی دونم واقعن. خیلی سوال سختیه» لپ هاش گل انداخته بود. گفت: «شاید این سوال از اول هم غلطه. نباید بهش جواب می دادم.» 
گفتم: «باشه بذار یه جور دیگه بپرسم. اینطوری شاید راحت تر باشه برات. چند تا دوستم داری؟» 

لبخند زد.
چشم هام را گرد کردم و گفتم: «هان؟»
بقیه دختر و پسرها و زن ها و مردها هم داشتند ما را تماشا می کردند. 
نانِ تُستِ کَره ای را گاز زدم و بقیه اش را گذاشتم گوشه بشقاب. 
داشت نگاهم می کرد. با آن چشم های سیاه درشت و گونه سرخ و لب های اناری. 
گفت: «هیچی.» 
پرسیدم: «هیچی؟» 
شانه اش را انداخت بالا. گفت: «هیچی دوستت ندارم.» 
لب و لوچه ام را آویزان کردم.
گفت: «میمیرم برات و این ته همه دوست داشتن هامه.»
داد کشیدم «هورا.» دست هایم را گره کردم و آوردم بالا. 
پیش خدمت ها داشتند با هم پچ می زدند. یکی شان آمد جلو و گفت: «قربان. اینطوری مردمو می ترسونید.» 
پرسیدم: «چطوری؟»
آهسته تر گفت: «اینکه دارید با خودتون بلند بلند حرف می زنید!!» 
به صندلی روبرویی اشاره کرد،خالی بود! 
بشقابِ صبحانه گرم، دست نخورده، سرد شده بود و نان ها خشک. 
خواستم بپرسم پسری که اینجا روبروی من نشسته بود، کجا رفت که همه چیز یادم افتاد. 
هشت سال گذشته بود...

"مرتضی_برزگر"
طبقه بندی: غمگین، عاشقانه ها،

  • paper | فیس چت | کانون زبان انگلیسی